עובדים לא ישראלים

התאחדות חקלאי ישראל פועלת ליצירת ולשימור מקורות מים לחקלאות שיהיו ברי-קיימא ובמחירים הוגנים ותחרותיים.
ההתאחדות פועלת לפיתוח מואץ של מקורות מים חלופיים; מי קולחין, מי שטפונות, מים קולחים וכל מקור מים בלתי מנוצל
אחר.

חיפוש כתבה
עובדים לא ישראלים
התאחדות חקלאי ישראל פועלת ליצירת ולשימור מקורות מים לחקלאות שיהיו ברי-קיימא ובמחירים הוגנים ותחרותיים. ההתאחדות פועלת לפיתוח מואץ של מקורות מים חלופיים; מי קולחין, מי שטפונות, מים קולחים וכל מקור מים בלתי מנוצל אחר.
עובדים זרים שתמה תקופת שהייתם יוכלו להמשיך ולעבוד בחקלאות עד סיום משבר הקורונה
קרא עוד
עובדים זרים לחקלאות
קרא עוד
עוד כתבות בנושא...