מסמכי ההתאחדות

חיפוש מסמך

קטגוריה

לארכיון תחשיבים ישנים

2020

קובץ התקנות (מים) 12/20

2021

פרגית כבדה 12/21

הודנים 12/21

פרגית קלה 12/21

ביצי רביה כבדה 12/21

ביצי מאכל 12/21

בשר הודים 12/21

בשר פטם 12/21

אפרוח הודו 12/21

פרגית קלה 11/21

פרגית כבדה 11/21

הודנים 11/21

אפרוח הודו 11/21

בשר פטם 11/21

בשר הודים 11/21

ביצי מאכל 11/21

ביצי רביה כבדה 11/21

פרגית קלה 10/21

פרגית כבדה 10/21

הודנים 10/21

אפרוח הודו 10/21

בשר פטם 10/21

בשר הודים 10/21

ביצי מאכל 10/21

ביצי רביה כבדה 10/21

פרגית קלה 09/21

פרגית כבדה 09/21

הודנים 09/21

אפרוח הודו 09/21

בשר פטם 09/21

בשר הודים 09/21

ביצי מאכל 09/21

ביצי רביה כבדה 09/21

פרגית קלה 08/21

פרגית כבדה 08/21

הודנים 08/21

אפרוח הודו 08/21

בשר פטם 08/21

בשר הודים 08/21

ביצי מאכל 08/21

ביצי רביה כבדה 08/21

תעריפים לצרכני מים וביוב 07/21

עדכון תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי 07/21

פרגית קלה 07/21

פרגית כבדה 07/21

הודנים 07/21

אפרוח הודו 07/21

בשר פטם 07/21

בשר הודים 07/21

ביצי מאכל 07/21

ביצי רביה כבדה 07/21

קובץ התקנות (מים) 06/21

פרגית קלה 06/21

פרגית כבדה 06/21

הודנים 06/21

אפרוח הודו 06/21

בשר פטם 06/21

בשר הודים 06/21

ביצי מאכל 06/21

ביצי רביה כבדה 06/21

פרגית קלה 05/21

פרגית כבדה 05/21

הודנים 05/21

אפרוח הודו 05/21

בשר פטם 05/21

בשר הודים 05/21

ביצי מאכל 05/21

ביצי רביה כבדה 05/21

פרגית קלה 04/21

פרגית כבדה 04/21

הודנים 04/21

אפרוח הודו 04/21

בשר פטם 04/21

בשר הודים 04/21

ביצי מאכל 04/21

ביצי רביה כבדה 04/21

פרגית קלה 03/21

פרגית כבדה 03/21

הודנים 03/21

אפרוח הודו 03/21

בשר פטם 03/21

בשר הודים 03/21

ביצי מאכל 03/21

ביצי רביה כבדה 03/21

פרגית קלה 02/21

פרגית כבדה 02/21

הודנים 02/21

אפרוח הודו 02/21

בשר פטם 02/21

בשר הודים 02/21

ביצי מאכל 02/21

ביצי רביה כבדה 02/21

תעריפים לצרכני מים וביוב 01/21

עדכון תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי 01/21

פרגית קלה 01/21

פרגית כבדה 01/21

הודנים 01/21

אפרוח הודו 01/21

בשר פטם 01/21

בשר הודים 01/21

ביצי מאכל 01/21

ביצי רביה כבדה 01/21

2022

פרגית כבדה 08/22

אפרוח הודו 08/22

הודנים 08/22

פרגית קלה 08/22

ביצי רביה כבדה 08/22

ביצי מאכל 08/22

בשר פטם 08/22

בשר הודים 08/22

קובץ התקנות (מים) 07/22

ספר תעריפי המים והביוב 07/22

עדכון תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי 07/22

פרגית כבדה 07/22

הודנים 07/22

אפרוח הודו 07/22

פרגית קלה 07/22

הסכם בקר 07/22

הסכם הטלה 07/22

בשר הודים 07/22

בשר פטם 07/22

ביצי רביה כבדה 07/22

ביצי מאכל 07/22

פרגית קלה 06/22

הודנים 06/22

אפרוח הודו 06/22

פרגית כבדה 06/22

בשר הודים 06/22

בשר פטם 06/22

ביצי מאכל 06/22

ביצי רביה כבדה 06/22

פרגית קלה 05/22

אפרוח הודו 05/22

פרגית כבדה 05/22

הודנים 05/22

בשר פטם 05/22

בשר הודים 05/22

ביצי מאכל 05/22

ביצי רביה כבדה 05/22

אפרוח הודו 04/22

פרגית קלה 04/22

פרגית כבדה 04/22

הודנים 04/22

בשר פטם 04/22

בשר הודים 04/22

ביצי מאכל 04/22

ביצי רביה כבדה 04/22

הודנים 03/22

פרגית כבדה 03/22

פרגית קלה 03/22

אפרוח הודו 03/22

ביצי רביה כבדה 03/22

ביצי מאכל 03/22

בשר הודים 03/22

בשר פטם 03/22

פרגית קלה 02/22

ביצי רביה כבדה 02/22

ביצי מאכל 02/22

בשר הודים 02/22

בשר פטם 02/22

אפרוח הודו 02/22

פרגית כבדה 02/22

הודנים 02/22

עדכון תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי 01/22

הודנים 01/22

פרגית קלה 01/22

ביצי רביה כבדה 01/22

ביצי מאכל 01/22

בשר הודים 01/22

בשר פטם 01/22

אפרוח הודו 01/22

פרגית כבדה 01/22

ספר תעריפי המים והביוב 01/22

לארכיון תחשיבים ישנים