התאחדות חקלאי ישראל ע"ר הינה ארגון הגג של חקלאי ישראל.

ההתאחדות מאגדת בתוכה את כל התנועות ההתיישבותיות– המושביות, הקיבוציות, האיכרים והחקלאים במושבות, ובמגזר הערבי.

כמו כן, היא מכילה בתוכה את כל הארגונים המקצועיים השונים – מהירקות והפירות, דרך ענפי בעלי החיים, גידול השדה וכל מה שמאוגד בארגון מקצועי חקלאי.

חברים בה גם הועדות החקלאיות במועצות האיזוריות המהוות חלק אינטגרלי בפעילות השוטפת וכן את אגודות המים האיזוריות.

ההתאחדות היא  הגוף היציג העליון של כלל הגופים החברים בה  בפני  הרשויות המוסמכות – ממשלה, כנסת, ועדות הכנסת, משרדי החקלאות, האוצר, משפטים וכו'.

ההתאחדות עוסקת בנושאים הקבועים שעל סדר יומו של החקלאי –מים, עובדים זרים ופעילויות מול גופים ממשלתיים ואחרים – כנסת, משטרה, מנהל אזרחי וכל הגופים הסטטוטורים.

בשנים האחרונות חתמה ההתאחדות בשם חקלאי ישראל על מספר תחשיבים רבי משמעות – 'הסכם המים', 'הסכם העסקת עובדים זרים בחקלאות', 'הסכם החלב', 'הסכם הדגים', 'הסכם המרעה' ועוד

ההתאחדות שמה לה כמטרה – לבצע מהפך תדמיתי של החקלאות והחקלאי הישראלי, ולהציגו בציבוריות הישראלית כפי שאנחנו באמת – חקלאים מצליחים, בעלי טכנולוגיות מתקדמות, ידע והישגים מקצועיים מהטובים בעולם.

האמור לעיל ועוד הרבה יותר מכך מבוצע בארגון באמצעות שלושה אנשי צוות ותקציב צנוע של פחות משני מיליון ש"ח בשנה הדבר מתאפשר כי מאחורינו – ציבור החקלאים כולו.. ארגוני המגדלים, התנועות, המועצות האיזוריות, אגודות המים וכל היש הגדול המצרי בחקלאות הישראלית.

בעלי תפקידים

אבו וילן

מזכ"ל ההתאחדות

עמית יפרח

יו״ר

אילנה דרור

כלכלנית בכירה

יהודית אושרי

מזכירה

עו"ד יגאל דנינו

משרד עוה״ד דנינו שי משה

התאחדות חקלאי ישראל

התאחדות חקלאי ישראל ע"ר הינה ארגון הגג של חקלאי ישראל ההתאחדות מאגדת בתוכה את כל התנועות ההתיישבותיות – המושביות, הקיבוציות, האיכרים והחקלאים במושבות, ובמגזר הערבי. כמו כן, היא מכילה בתוכה את כל הארגונים המקצועיים השונים – מהירקות והפירות, דרך ענפי בעלי החיים, גידול השדה וכל מה שמאוגד בארגון מקצועי חקלאי. חברים בה גם הועדות החקלאיות במועצות האיזוריות המהוות חלק אינטגרלי בפעילות השוטפת וכן את אגודות המים האיזוריות. ההתאחדות היא הגוף היציג העליון של כלל הגופים החברים בה בפני הרשויות המוסמכות – ממשלה, כנסת, ועדות הכנסת, משרדי החקלאות, האוצר, משפטים וכו ההתאחדות עוסקת בנושאים הקבועים שעל סדר יומו של החקלאי, עובדים זרים ופעילויות מול גופים ממשלתיים ואחרים – כנסת, משטרה, מנהל אזרחי וכל הגופים הסטטוטורים בשנים האחרונות חתמה.

ההתאחדות בשם חקלאי ישראל על מספר תחשיבים רבי משמעות – 'הסכם המים', 'הסכם העסקת עובדים זרים בחקלאות', 'הסכם החלב', 'הסכם הדגים', 'הסכם המרעה' ועוד ההתאחדות שמה לה כמטרה – לבצע מהפך תדמיתי של החקלאות והחקלאי הישראלי, ולהציגו בציבוריות הישראלית כפי שאנחנו באמת – חקלאים מצליחים, בעלי טכנולוגיות מתקדמות, ידע והישגים מקצועיים מהטובים בעולם. האמור לעיל ועוד הרבה יותר מכך מבוצע בארגון באמצעות שלושה אנשי צוות ותקציב צנוע של פחות משני מיליון ש"ח בשנה הדבר מתאפשר כי מאחורינו – ציבור החקלאים כולו.. ארגוני המגדלים, התנועות, המועצות האיזוריות, אגודות המים וכל היש הגדול המצרי בחקלאות הישראלית.

אבשלום (אבו) וילן

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 

מבנה ארגוני

אסיפה כללית

‏109 חברים

מזכירות

‏‏47 חברים

וועד מנהל

‏‏12 חברים

וועדת ביקורת

5 חברים

מסמכים