פורטל מים

התאחדות חקלאי ישראל פועלת ליצירת ולשימור מקורות מים לחקלאות שיהיו ברי-קיימא ובמחירים הוגנים ותחרותיים.
ההתאחדות פועלת לפיתוח מואץ של מקורות מים חלופיים; מי קולחין, מי שטפונות, מים קולחים וכל מקור מים בלתי מנוצל
אחר.

חיפוש כתבה
מים
התאחדות חקלאי ישראל פועלת ליצירת ולשימור מקורות מים לחקלאות שיהיו ברי-קיימא ובמחירים הוגנים ותחרותיים. ההתאחדות פועלת לפיתוח מואץ של מקורות מים חלופיים; מי קולחין, מי שטפונות, מים קולחים וכל מקור מים בלתי מנוצל אחר.
פרסום הצעה לתיקון תקנות המים
קרא עוד
צילום רחפן: סוללת הגנה מהצפות - יוני דותן
לקראת ימי הגשם הקרובים מתוגברת ההגנה על שטחים חקלאיים
קרא עוד
עוד כתבות בנושא...
תעריפים ותחשיבים

עדכון תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי 01/22

עדכון תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי 07/21

תעריפים לצרכני מים וביוב 07/21

קובץ התקנות (מים) 06/21

עוד תחשיבים...