מים

הסכם המים

תאריך פרסום הכתבה: 11.08.16
הסכם המים: הסכם המים נחתם בנובמבר 2006 בין התאחדות חקלאי ישראל לבין משרד האוצר, רשות המים (אז…

נוסח חתום של הסכם המים והתמיכות בחקלאות

תאריך פרסום הכתבה: 11.08.16
עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לענין אופן העלאתם של תעריפי…

המאבק על תעריפי המים הביתיים

תאריך פרסום הכתבה: 11.08.16
התאחדות חקלאי ישראל היא שותפה מובילה במאבק על תעריפי המים הביתיים ושירותי הביוב במרחב הכפרי. מאבק זה…

נהלי הסכמי מים למפיקים פרטיים לשנת 2020

תאריך פרסום הכתבה: 09.03.20
לפרטי נוהל הסכם המים (4) לחץ כאן לפרטי נוהל הסכם המים (3) לחץ כאן
צילום רחפן: סוללת הגנה מהצפות - יוני דותן

לקראת ימי הגשם הקרובים מתוגברת ההגנה על שטחים חקלאיים

תאריך פרסום הכתבה: 18.01.21
לקראת ימי הגשם הקרובים והסבירות לפתיחת סכר דגניה בסוף חודשי החורף מתוגברת ההגנה על שטחים חקלאיים במושבה…

פרסום הצעה לתיקון תקנות המים

תאריך פרסום הכתבה: 11.02.21
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (תיקון מס' 2),…