עובדים לא ישראלים

עובדים זרים לחקלאות

תאריך פרסום הכתבה: 13.06.19
לכבוד: חקלאי ישראל הנדון: עובדים זרים לחקלאות לאחרונה אנו עדים שחלה עלייה משמעותית בקושי בהעסקת עובדים זרים…

עובדים זרים שתמה תקופת שהייתם יוכלו להמשיך ולעבוד בחקלאות עד סיום משבר הקורונה

תאריך פרסום הכתבה: 09.03.20
על רקע משבר הקורונה פנתה התאחדות חקלאי ישראל למשרד החקלאות ולרשות האוכלוסין בבקשה לאשר לעובדים התאילנדים ששוהים…