עובדים זרים שתמה תקופת שהייתם יוכלו להמשיך ולעבוד בחקלאות עד סיום משבר הקורונה

על רקע משבר הקורונה פנתה התאחדות חקלאי ישראל למשרד החקלאות ולרשות האוכלוסין בבקשה לאשר לעובדים התאילנדים ששוהים בישראל ותמה תקופת שהייתם להמשיך ולעבוד בחקלאות עד לסיום המשבר. בעקבות משבר הקורונה ועצירת הטיסות בין תאילנד לישראל הופסקה הגעתם של עובדים זרים מתאילנד שמהווים כוח עזר משמעותי בחקלאות הישראלית. על מנת לנסות ולמזער את הנזקים לחקלאים הישראלים […]

תאריך פרסום הכתבה: 09.03.2020      

על רקע משבר הקורונה פנתה התאחדות חקלאי ישראל למשרד החקלאות ולרשות האוכלוסין בבקשה לאשר לעובדים התאילנדים ששוהים בישראל ותמה תקופת שהייתם להמשיך ולעבוד בחקלאות עד לסיום המשבר.

בעקבות משבר הקורונה ועצירת הטיסות בין תאילנד לישראל הופסקה הגעתם של עובדים זרים מתאילנד שמהווים כוח עזר משמעותי בחקלאות הישראלית. על מנת לנסות ולמזער את הנזקים לחקלאים הישראלים ולאספקה השוטפת של התוצרת החקלאית פנתה ההתאחדות וביקשה להשאיר את העובדים הזרים שתוקף שהייתם עבר.

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבשלום (אבו) וילן: "דווקא בימים אלו מתחדד הצורך בשמירה על חקלאות חזקה שתספק בטחון מזון ותוצרת לאזרחי המדינה. משבר הקורונה העלה שוב לדיון את החשיבות באספקה שוטפת בעיתות של סגירת הגבולות. מתן אישורים לעובדים הזרים זה צעד חשוב אך לא מספיק במתן סיוע לחקלאים. המחסור בידיים עובדות בחקלאות מוכר וידוע למשרדי הממשלה. אם אין ביכולתם לעודד ישראלים לעבוד בחקלאות אנו מקווים שהממשלה הבאה תתמוך במהלך להבאת עובדים זרים נוספים שיתנו מענה לחוסר המתמשך בעובדים בחקלאות"

עובדים לא ישראלים

לכל החדשות עובדים לא ישראלים

פרסום הצעה לתיקון תקנות המים

תאריך פרסום הכתבה: 11.02.21
צילום רחפן: סוללת הגנה מהצפות - יוני דותן

לקראת ימי הגשם הקרובים מתוגברת ההגנה על שטחים חקלאיים

תאריך פרסום הכתבה: 18.01.21

נהלי הסכמי מים למפיקים פרטיים לשנת 2020

תאריך פרסום הכתבה: 09.03.20