פרסום הצעה לתיקון תקנות המים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020 (לעיל ולהלן: "תקנות אמות המידה") לשמיעת עמדות הציבור עד ליום 10.1.2021. מצורפים לעיונכם הבהרותיה של עו"ד לילך רזניק על תיקון תקנות אמות המידה שפורסמו ע"י משרד החקלאות ב-21.12.20. במסמך של לילך ניתן לקרא סקירה קצרה ואת הרקע […]

תאריך פרסום הכתבה: 11.02.2021      

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020 (לעיל ולהלן: "תקנות אמות המידה") לשמיעת עמדות הציבור עד ליום 10.1.2021.

מצורפים לעיונכם הבהרותיה של עו"ד לילך רזניק על תיקון תקנות אמות המידה שפורסמו ע"י משרד החקלאות ב-21.12.20.

במסמך של לילך ניתן לקרא סקירה קצרה ואת הרקע לתקנות ועיקרי התיקון המוצע.

הסבר על תיקון התקנות

טיוטה תקנות קיצוב

פרסום הצעה לתיקון תקנות המים

תאריך פרסום הכתבה: 11.02.21
צילום רחפן: סוללת הגנה מהצפות - יוני דותן

לקראת ימי הגשם הקרובים מתוגברת ההגנה על שטחים חקלאיים

תאריך פרסום הכתבה: 18.01.21

נהלי הסכמי מים למפיקים פרטיים לשנת 2020

תאריך פרסום הכתבה: 09.03.20